• Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  123 000 sjuka människor har stått i kö olagligt länge för ett första vårdbesök eller en operation. Många äldre får inte plats på äldreboende och personalen vittnar om arbetsvillkor som är orsakar ohälsa och skadar omsorgen om de äldre. Polisen är så belastad att de inte hinner utreda brott.

  Som politiker måste man ständigt ställa sig frågan ”vad behöver Sverige?”. Det måste vara vägledande – och i det här läget måste man prioritera välfärd och trygghet först.

  Men Januaripartierna klarar inte av att prioritera välfärd och trygghet. Deras överenskommelse ser mer till de partiinterna behoven än till Sveriges behov. Regeringens förslag till budget har inte tillräckligt fokus på verkligheten och problemen inom välfärden och tryggheten. Den saknar också de reformer som krävs för att stärka de gemenskaper som är grunden för ett gott samhälle. Den löser inte de problem som människor möter i sin vardag.

  Vårt förslag till statsbudget innehåller därför stora resurstillskott till vård, omsorg, socialtjänst och rättsväsende för att säkra välfärd och trygghet för alla. Så att det finns en bädd åt alla sjuka. En hand för alla de som behöver omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte lämnar någon utanför.

  Vi satsar därför 8,9 miljarder kronor på ett välfärds- och trygghetspaket som bland annat innehåller:

  • Sociala insatser mot kriminalitet: 1000 miljoner kr
  • Rättsväsende: 890 miljoner kr
  • Äldreomsorg: 3400 miljoner kr
  • Vård och Sjukvård: 1613 miljoner kr

  Vårt budgetalternativ har ett annat fokus än regeringens och Januaripartiernas – vi sätter välfärd och trygghet före annat. Och vi vill genomföra reformer som stärker samhällsgemenskapen.Det är vad Sverige behöver nu.

  Budgetmotionen i sin helhet

  Press-PM

  Kortversion av budgetmotionen