• KD presenterar försvarspolitisk inriktning

    Idag presenterar Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson Kristdemokraternas försvarspolitiska linje.

    När nu alla partier har konstaterat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas kan vi inte bara se problemen utan måste även ta ansvar för att stärka vår försvarsförmåga. Därför föreslår vi idag åtgärder för att stärka flera olika försvarsgrenar och personalförsörjning.

    Det som vi framför allt ser behov av är – att stärka marinen, flygvapnet och armén så att Sverige kan försvaras till dess att vi får hjälp.

    Under kommande sju år kommer försvarsmakten att förlora tredjedel av sina officerare genom pensionsavgångar. Vi behöver nu se till att utbilda nya officerare och se till att de tränas i att leda trupp.

    Läs mer om det i vår rapport ”För ett tryggt Sverige”.