• Sverige ska fungera

  En politik som tar oss genom krisen

  Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Idag har Kristdemokraterna presenterat en budget för att ta Sverige genom krisen.

  Det är stora satsningar på personal i vård och omsorg som behöver fler kollegor och bättre villkor. Satsningar som skyddar jobben och värnar svenska företag som riskerar att gå under. Det är en budget som stöttar civilsamhället och föreningsverige som gör stora insatser under rådande kris.

  Kristdemokraternas budget innehåller bland annat:

  • 5 miljarder i tillskott för att förhindra varsel inom vård och omsorg under pågående kris
  • Omvandling av timanställningar till fasta anställningar i äldreomsorgen
  • Kostnadsstöd för fasta kostnader för företag som förlorat över 40 % i omsättning
  • Sänkt arbetsgivaravgift i tre särskilt utsatta branscher: restaurang, hotell och detaljhandel
  • Höjt gåvoskatteavdrag så givare kan ge större belopp
  • Intäktstöd & statliga lånegarantier för organisationer i civilsamhället

  Läs budgeten i sin helhet här.