• Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Pressmeddelande
  Stockholm 1 oktober 2019

  Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterade idag Kristdemokraternas budgetmotion 2020: Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd i fokus.

  Kristdemokraternas förslag till statsbudget innehåller stora resurstillskott till vård, omsorg, socialtjänst och rättsväsende för att säkra välfärd och trygghet för alla.

  KD genomför strukturellt riktiga reformer för att rusta Sverige för sämre tider. Kristdemokraterna avsätter nästan nio miljarder kronor mer än regeringen på välfärd och trygghet. Dessutom lägger Kristdemokraterna långt mer än regeringen på rättsväsendet, ökar möjligheterna för dem som bor i glesbygd att få tillgång till den samhällsservice de har rätt att vänta sig.

  – Kristdemokraterna vill ha breda skattelättnader för alla. Till skillnad från januaripartierna prioriterar vi låg- och medelinkomsttagare framför en smal grupp höginkomsttagare, säger Jakob Forssmed.

  – -Vårdköerna är ett fortsatt sorgebarn. Idag är det 123 000 personer som har fått vänta olagligt länge för att få specialistvård eller operation. Därför vill vi uppgradera patientlagen och kapa köerna, säger Ebba Busch Thor.

  Budgetmotionen i sin helhet

  Press-PM

  Kortversion av budgetmotionen