• EPP – European People’s Party

    Kristdemokraterna är representerat i EU-parlamentet av Sara Skyttedal och David Lega. På europeisk nivå utgör Kristdemokraterna en del av EPP – European People’s Party – en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.