• Ekonomi och skatter

  Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att säkra såväl en bättre välfärdsutveckling som en skattenivå som ger vanliga människor mer pengar kvar i plånboken. Det i sin tur ökar friheten och det personliga ansvarstagandet.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Slopa pensionärsskatten

  Vi vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare och slopa den så kallade pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag.

  • Inför jobbskatteavdrag för föräldrar

  För att stärka barnfamiljerna vill vi införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

  • Återinför gåvoskatteavdraget

  Vi anser att civilsamhället spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och vill se till att det har de ekonomiska förutsättningarna för att fungera och utvecklas. Därför vill vi återinföra gåvoskatteavdraget och ta bort ansöknings- och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor.

  • Synliggör skattetrycket

  Då stora delar av skatterna är dolda för medborgarna är det många som inte vet hur högt skatteuttaget är. Det gör det svårare att bilda opinion för lägre skatter, och samtidigt enklare att höja desamma. Vi vill att offentliga arbetsgivare börjar redovisa samtliga skatter och avgifter på lönebeskedet för att synliggöra skattetrycket.

  • Stärk det juridiska skyddet för företagare

  Vi vill se fler som vågar starta och driva företag och anställa personal. Därför måste krångliga och oproportionerliga regler motverkas. Exempelvis vill vi att reglerna kring 3:12 tar hänsyn till små företags förutsättningar och att företrädaransvaret i aktiebolag tillämpas på ett rimligt och rättssäkert sätt.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98