• Ebba Busch Thor hösttalar

  Kristdemokraternas politik leder till frihet till familjer, värdighet tillbaka till äldre, skapa jobb till de som behöver och binda samman vårt land. Kort och gott: En plan som leder till att Sverige får en ny regering.

  Det var Ebba Buschs Thors budskap när hon hösttalade inför Partifullmäktige på fredagen.

  Lyssna på Ebba Busch Thors hösttal här.

  Hösttal av Ebba Busch Thor 161021. Det talade ordet gäller.

  Vänner,

  Jag är glad att få vara här mer er. Ni – och de distrikt ni representerar – är kärnan kristdemokraterna. Utan alla gräsrötter så skulle vi som parti aldrig kommit ur startgroparna.

  Kristdemokraterna skapades nämligen inte uppifrån av riksdagsmän. Vi startades underifrån av män och kvinnor som sedan bar vårt parti in i riksdagen.

  Vi byggde och vi växte mot alla odds. Och de berodde på insatser ifrån er och personer som er.

  Vår första partiledare Birger Ekstedt brukade säga ”att det är i kommunerna som Sverige byggs”. Det gäller även för vårt parti. Det är ute i partiavdelningarna kristdemokraterna byggs. Därför har jag sett fram emot att vi ska få samlas för att anta en gemensam valplan.

  En plan som vi tillsammans kan förverkliga. Och som leder till att vi kan ge frihet till familjer, värdighet tillbaka till äldre, skapa jobb till de som behöver och binda samman vårt land. Kort och gott: En plan som leder till att Sverige får en ny regering.

  ***

  Vänner,

  Idag vill jag tala med er om hur de värderingar som byggt Sverige starkt håller på att utmanas. Det jag kallat för en värderingskris. Och jag vill tala med er om vad vi kan göra för att möta och vända denna kris. Och jag vill tala om hur vi kristdemokrater förnyar oss för att möta dessa problem.

  Sex av tio personer anser att Sverige är på väg åt fel håll. Jag delar den uppfattningen. Men jag tror det är viktigt att vi pekar på varför Sverige är på väg i fel riktning. För om vi inte ger svar, så lämnas dörren öppen för extrema krafter. Dom krafter som alltid står redo att erbjuda lätta lösningar och syndabockar.

  Sveriges stora tillgång har varit att vi har byggt vårt samhälle på en stark grund av tillit. Tillit till att var och en av oss tar eget ansvar. Och tillit till att staten också tar sitt ansvar. Att staten inte är ett sätt för en elit att utnyttja folk.

  Det är därför välfärdsstaten kunnat expandera som den gjort i Sverige. I andra länder har bristen på egenansvar och tillit gjort att välfärdsreformer blivit alldeles för ineffektiva eller korrumperats.

  Den här tillitskulturen går långt tillbaka i vår historia. Vi var aldrig kungens eller adelns egendom. Och staten var inte deras verktyg mot oss. Staten det var vi. Vi röstade själva om våra angelägenheter vid sockenstämmor och ting.

  Forskare har kunnat påvisa att denna ansvars- och tillitskultur är så stark – att den fortfarande skänker fördelar till de svenskättlingar som för 150 år sedan emigrerade till USA.

  ***

  Men idag urgröps vårt ansvars- och tillitskapital. Tilliten minskar när staten inte längre lever upp till de löften som ställts ut. Om ett värdigt liv som äldre, om en polis som finns där när man behöver den och en god sjukvård för alla.

  Känslan av egenansvar minskar när stora grupper människor lever årtionden i utanförskap. Personer som har arbetsförmåga men ändå inte bidrar – eller aldrig fått möjligheten att bidra.

  Den minskar också när människor upplever att det finns en elit som inte längre representerar dem. Som ger sig själva förmåner. Som fuskar med skatten. Som flyttar bort ifrån problemområden och lämnar resten efter sig.

  Och de institutioner som bygger upp nytt tillitskapital – civilsamhällena, skolor och familjer – dom får idag inte det stöd som dom behöver. Då överförs heller inte de goda värderingarna till nästa generation.

  ***

  Vänner,

  Denna kris går att vända. Politiken kan inte göra det självt. Vi kan inte lagstifta fram ansvar och tillit. Men vi kan säkerställa att politiken är en del av lösningen. Inte som idag – en del av problemet.

  Och det är vad vi kristdemokrater verkar för. När vi tar fajten för familjen. När vi tar fajten för de äldre. När vi tar fajten mot brottsligheten. Då står vi också i frontlinjen mot värderingskrisen. Och det är där vi kristdemokrater ska vara.

  ***

  Vänner,

  När ett barn föds kan hon inte klara sig själv. Men genom familjen får hon den omsorg hon behöver för att leva. Och hon lär sig de värden som bygger ett gott samhälle.

  * Det är genom familjen barn lär sig empati och att dela med sig. När barnet får lära sig att låna ut sin favoritleksak till sitt syskon eller vän. Och får lära sig att om man slår en kompis – då gör det faktiskt ont.

  * Och det är i familjen förmågan att känna tillit byggs. När pappa står där efter första skoldagen, precis som han har lovat.

  * Det är genom familjen man får lära sig att ta ansvar. När en förälder böjer sig fram och säger:

  ”Men du vet ju att du inte får göra så där egentligen”.

  När familjen brister – då finns det inget fullgott substitut. En pedagog kan faktiskt inte ersätta en förälder. Och en aldrig så professionell tjänsteman kan aldrig ersätta en mammas eller pappas hjärta.

  ***

  Det är inte alldeles lätt att mäta effekten trygga familjer har på barns utveckling. Men forskare har funnit ett sätt. De har tittat på utvecklingen hos barn som växer upp i familjer som regelbundet äter middag tillsammans.

  Forskarna ser det som en indikator på hur familjen i övrigt fungerar. Resultaten är häpnadsväckande.

  Dessa barns ordförråd växte sig större, de har färre beteendeproblem och klarade skolan bättre. En tonåring som växer upp i en trygg familj dubblerar sannolikheten för att få högsta betyg.

  Men inte bara det: risken för psykisk ohälsa minskar. Liksom risken för missbruk av alkohol eller droger.

  Ett samhälle som vill förebygga problem. Ett samhälle som vill lägga grunden för framtiden. Ett samhälle som värnar barn och unga. Det samhället investerar i familjen. Och det gör vi kristdemokrater.

  ***

  Politiken kan inte lagstifta fram trygga familjer. Men vi kan underlätta för familjer.

  Därför föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar som skulle sänka skatten för en typisk familj med 1000 kr per månaden.

  Pengar gör inte familjer lyckliga. Men pengar kan bidra till att överbrygga hinder. Det kan ge familjer lite mer tid tillsammans. Så att till exempel RUT får städa – så att familjer kan prioritera varandra. Eller så blir det tungan på vågen som möjliggöra köpet av en egen bostad. Så att familjen kan slå djupare rötter.

  Vi vill också göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Med fria dubbeldagar, med längre skydd för SGI:n och med möjligheten att överlåta alla dagar helt fritt mellan föräldrar.

  Men också med rätten att överlåta dagar till närstående som till exempel mor- eller farförälder. Så att föräldrar kan hitta den lösning som passar just dem.

  Och vi kompenserar föräldrar för småbarnsåren genom att avsätta 2,5 miljard per år i extra pensionsinbetalningar. Så att vi stärker jämställdheten, och gör rätt mot dem som tagit ansvar för nästa generation.

  Våra förslag visar skillnaden mellan oss och socialdemokraterna. Vi föreslår jämställdhetsreformer som underlättar för Sverige kvinnor. De använder istället kvinnor som en slags retorisk murbräcka för kvotering inom en liten elit.

  Vi vill göra det lättare för familjer att hitta en lösning som passar dem. De tycker att familjer ska anpassa sig efter deras lösningar.

  Vi tycker familjer ska få mer att säga till om själva. De tycker att familjer redan idag har för mycket frihet.

  Den som slår på familjen gör bara Sverige svagare. Men den som står upp för familjen bygger Sverige starkt.

  ***

  Vänner,

  Att stärka familjen är viktigt, och vi måste göra mer inte minst för våra barn och unga. Därför vill jag lyfta en allvarlig men viktig fråga:

  För tre år sedan lämnade ett tåg Örebro på väg mot Kumla. Sådana tåg går varje dag. Men denna färd slutar annorlunda. Ut på spåret kliver en trettonårig flicka med långt brunt hår. Hon ställer sig där för hon vill inte längre leva. // Tåget hinner inte stanna.

  Flickan hade under en längre tid blivit utsatt för mobbing. Hon hade trakasserats på sin skola och på nätet. Bland annat för sitt utseende. En av de anonyma kommentarer som slängts mot henne var:
  ”Så ful. Ta livet av dig!”

  Men historien stannar inte där. Det visar sig att den psykiska nedbrytningen utav flickan gjorde henne till ett lätt offer för en nätpedofil. Med smicker och hot lockar han henne in i mörkret, och driver henne ut på spåret.

  I utredningen som följer efter flickans död framkommer att mannen utsatt många andra unga flickor för samma sak.

  Och bland all sorg och alla fruktansvärda ting i denna historia finns det en tanke som är svår att släppa. Varför var det tvunget att få så här långt för att det som hände skulle tas på allvar?

  Det var först då övriga vuxenvärlden klev in. Som skola och polis började agera. Som det började nystas i trådar som ledde till ett helt råttbo.

  Jag tror vi måste lyfta fram en obekväm sanning. Det är nämligen inte säkert att flickan fått hjälp i tid även om hon hade gått till polisen.

  Enligt Brottsförebyggande rådet så läggs 96 procent av anmälningar om nätkränkningar ner av polisen. Tittar man bara på de grövsta formerna av trakasserier – fridskränkningar och olaga förföljelse – så var det bara 18 procent som ledde till åtal.

  Denna typ av brott anses svåra att utreda och det anses svårt att säkra bevis. Lagen har inte kunnat ge människor det skydd, som de har rätt att förvänta sig. // Det duger inte.

  Det kan inte vara så att en uppsättning värderingar gäller i det verkliga livet. Och en annan uppsättning värderingar gäller på nätet. Att man tilltalar människor ett sätt öga mot öga. Och ett annat sätt bakom en skärm.

  Därför vill genomföra en rad åtgärder. Och jag vill särskilt här trycka på fyra saker:

  För det första: Att den utredning som alliansens tillsatte för att stärka lagen, också ska bli verklighet. Den är klar. Den ligger hos regeringen. Vi ser inga skäl till varför den här utredningen ska vila i skrivbordslådan till nästa höst.

  För det andra: Upprätta en specialenhet inom polisen som jobbar specifikt med nätmobbing och nättrakasserier. Som har den expertkunskap som krävs, som vet hur bevis kan säkras och kan agera snabbt.

  För det tredje: Genomföra ett kunskapslyft inom hela rättsväsendet kring internetrelaterad brottslighet.

  och

  För det fjärde: Ge skolor förbättrat stöd kring att förebygga och följa upp mobbing även på internet.

  Vi som samhälle måste visa genom handling att det går att sätta sin tillit till rättsväsendet. Att internet inte är ett laglöst land – en alternativ plats med annan uppsättning värderingar.

  Den mobbing och de trakasserier som tillåts fortsätta utan åtgärd på nätet förmedlar till hela den unga generationen att vuxenvärlden sviker dem. Vi behöver inte en regering som väntar i dessa frågor. Vi behöver en regering som leder i dessa frågor.

  ***

  Vänner,

  Här i Stockholm står det en sparbössa i entrén till Stadsmissionens äldrecenter. De som har råd ombeds lägga ner 20 kronor som betalning för dagens lunch. Men 4 av 10 som går förbi den här sparbössan får vända bort blicken för de har inget kvar att ge.

  Andelen äldre som här i Stockholm vänder sig till Stadsmissionen har under de tre senaste åren tredubblats. Vi kristdemokrater vänder inte bort vår blick. Vi kan ärligt säga att vi är deras röst. Att vi har varit deras röst. Och kommer fortsätta att vara deras röst.

  Fem gånger drev vi kristdemokrater igenom skattesänkningar för pensionärer under alliansåren. Och hade vi varit större hade dessa sänkningar både varit fler och mer omfattande.

  Under vår tid vid regeringsmakten så stärktes de sämst ställda pensionärernas ekonomi med motsvarande en hel extra månadsutbetalning varje år. Men vi är inte nöjda.

  Vi föreslår i vår budget att pensionärernas ekonomi ska stärkas med 5,3 miljarder redan nästa år. Vi föreslog på samma sätt en pensionärsskattesänkning i vår förra budget. Och jag kan lova redan nu att vi kommer ha en skattesänkning också i vår nästa budget.

  När socialdemokraterna skulle ta makten ställde de ut löften till pensionärerna. Pensionärsskatten skulle bort. Men i deras senaste budgetförslag – som sträcker sig till 2020, två år efter valet – finns det inga fler skattesänkningar.

  Vi kristdemokrater vi håller vad vi lovar Sveriges pensionärer. Och vårt mål är att stänga skattegapet mellan pensionärer och arbetande. Helt och hållet!

  ***

  Förra veckan hade jag möjligheten att sitta ned med Rut som bor på äldreboendet Löjtnantsgården här i Stockholm. Det var så gott att få höra om hur trygg och glad hon var över sitt boende trots alla krämpor vid 92 års ålder.

  Det är långt ifrån den stora ensamhet, ängslan och otrygghet som vi vet att många äldre idag upplever när de fått avslag på sin ansökan om att flytta in på ett äldreboende. Så kan vi inte ha det.

  Värdighet får aldrig känna någon ålder. Vi kristdemokrater vill se en äldreboendegaranti. Alla som fyllt 85 år ska ha rätt att flytta in på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende. Ingen ska behöva oroa sig för om det finns plats för dem.

  ***

  Vänner,

  Ett av de starkaste orden som finns är ordet ”vi”. Första person pluralis. I ordet finns det en enorm kraft.

  Vi – ordet binder människor samma.
  Vi – ordet gör en främling till en granne.
  Vi – ordet gör att man inte behöver ta sig an problem ensam.

  Samhällsgemenskap byggs genom ordet vi.

  En av de starkaste och mest återberättade historierna i vår litteratur handlar om hur ett vi blir till. Hur människor av olika bakgrund knyts samman till en ny helhet. Ifrån Arturlegenderna till Harry Potter återkommer denna berättelse.

  Men det finns inget ödesbestämt i att en grupp ska transformeras till ett vi. Och det finns de i dagens Sverige som inte vill att alla ska inkluderas.

  Högerextremisterna som pekar på en familj som bott i Sverige i generationer – och påstår att de inte är en av oss. Som driver hatsajter som lyfter fram alla de brott som begås av människorna de vill stöta ut, men är tysta om de brott som begås av andra.

  ***

  Hur kommer det sig då att visa heterogena samhällen delar sig medan andra läker samman? Låt oss titta på Nordirland och Nederländerna som två exempel. Hur kommer det sig att konflikter mellan protestanter och katoliker fortsätter på Nordirland när konflikter mellan samma grupper sedan länge är överspelade i Nederländerna?

  Statsvetare pratar om förstärkande klyftor. När en grupp separeras ifrån en annan på flera olika plan.

  I Nederländerna må man haft olika tro. Men man hade samma språk, samma nationalitet, delade samma grannskap, hade samma värderingar och fanns i alla inkomstgrupper. En teoretisk klyfta överbryggades av många broar av gemenskap.

  Men på Nordirland var det tvärtom. Klyftorna förstärkte varandra och det fanns få broar. Trots att det fanns många cirklar, så överlappade de inte varandra.

  ***

  I Sverige ser vi tecken på att revor håller på att uppstå i vår samhällsgemenskap. Klyftor som förstärker varandra. Vi är ljusår ifrån Nordirland men vi behöver en gemensam politik för att väva oss samman. För att bygga broar. För att säkerställa att Vi är just ett gemensamt Vi. För detta har vi kristdemokrater en politik.

  ***

  Att skapa en väg in på arbetsmarknaden är det första steget i en sådan process. För utanförskap är motorn som driver segregationen. Både på det materiella och ideella planet.

  För utan en lön är man till exempel alltid förpassad till de minst eftertraktade bostäderna. Där ens grannar ofta är i samma situation.

  Ta en stund och tänk på vad det gör med ett barn som stiger upp varje morgon, som tar på sig sina kläder och går till skolan. Men aldrig under hela sin skoltid får se sina föräldrar öppna dörren och gå till ett arbete. // // Hur ska ett sådant barn lära sig egenansvar och få framtidstro? // Tänk nu på vad som händer med ett grannskap om den stora majoriteten av alla barn i samma bostadsområde delar denna erfarenhet? //

  Alla människor måste få möjligheten att ta steg in i arbete. Svensk ekonomi går bra just nu. Men det går inte bra för de som står längst ifrån ett jobb.

  Sverige har idag 370 000 arbetslösa. Av dem beräknas snart 3 av 4 vara personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många av dessa är nyanlända. Och i denna grupp har inte ens hälften gymnasiekompetens.

  Det är därför vi kristdemokrater riktat in vår politik på att skapa fler ingångsjobb. Genom Introduktionsanställningar, dubbelt jobbskatteavdrag, fler utbildningsplatser i yrkesvux och arbetskrav för den som är arbetsför och tar emot försörjningsstöd.

  Vi måste också påbörja integrationen redan vid asylboendena. Genom undervisning i svenska; samhällsorientering – med fokus på vilka regler och värderingar som gäller här; och ett arbetskrav som innebär att man får vara med och bidra vid det egna boendet.

  Detta är motsatsen till passivitetens politik. Socialdemokraternas politik med flerårig väntan på asylboenden. Som dömer ut vissa jobb som dåliga jobb. Som bygger murar runt arbetsmarknaden. Och som lämnar människor till sitt öde. Den politiken måste få ett slut och det ska vi bidra till.

  ***

  Vänner,

  Arbete är viktigt för integrationen. Men det är även värderingar. Båda delarna behövs. För det finns tyvärr områden idag i Sverige där goda värderingar har pressats tillbaka och andra värderingar får råda. //

  Vi rör oss till Hedemora. En ung kvinna beslutar sig för att gå ut i solen. Där möter hon en man. Han kräver att hon ska förklara sig: Varför bär hon inte slöja? Hon säger att det är hennes val och går vidare. Mannen hämtar sin bil. Han följer efter henne och misshandlar henne i utanför det tegelklädda kommunhuset.

  Hon befinner sig inte i Damaskus. Hon befinner sig i Dalarna.

  ***

  Klyftorna i vårt land måste läka samman. Fler cirklar i vårt samhälle måste börja överlappa. I de områden där vi har problem med hedersvåld finns ofta fler problem. Det är generellt sett samma bostadsområden där få har arbete, få äger sin egen bostad och få har svenska som modersmål. En del människor är således särskilt utsatta ur flera aspekter. Det drabbar samhällsgemenskapen och skapar utrymmen där parallella strukturer kan växa fram.

  Men det finns en tyst majoritet i dessa bostadsområden som vi för sällan talar om. Vi får aldrig lämna dem. Vi får inte överge några kvinnor.

  Därför är det centralt att vi också stärker polisen. Så att de har tid att förebygga och utreda brott. Därför föreslår vi 2000 fler poliser och 500 fler civilanställda så att vi i de mest utsatta områdena också kan ha en god polisnärvaro. Och så att vi ser till så det finns poliser i alla delar av landet.

  Vänner,

  Vi vet att integration handlar om både arbete och värderingar. Vi vet att det både handlar om långsiktigt arbete och direkta insatser här och nu. För vi kristdemokrater förstår betydelsen av samhällsgemenskap. Vi ser varje individ som en unik människa med ett unikt människovärde. En egen person. En granne. En av oss. En del av Vi:et.

  ***

  Vänner,

  Jag hade inte tänkt tala med er om regeringsfrågan. Men jag vet också att ni får frågor och kommer fortsätta att få frågor om hur vi kristdemokrater kommer agera. Därför vill jag säga några korta ord om de besked vi lämnat. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:

  Vi kommer rösta för att fälla Stefan Löfven. Vi kommer rösta för alliansens statsministerkandidat. Och vi kommer inte samarbete med Sverigedemokraterna.

  Vårt jobb är att tillsätta en ny regering. Inte hålla den här under armarna.

  Skälet till det är – som jag sa tidigare idag – att Sverige är på väg i fel riktning. Och Stefan Löfven är chauffören som kör rakt mot diket.

  Det finns då de som säger att det viktigaste är att Sverige kan regeras. Att bilens färd är så rak och stabil som möjligt. Därför uppmanar de även oss att ta tag i ratten, så att färden blir lätt.

  Men vad de glömmer är att om man är på väg mot ett dike – då kanske inte det viktigaste är hur rakt bilen kör? Det väsentliga är att vända runt fordonet.

  Man kan inte kompensera fel riktning med högre fart.

  Därför har jag sagt att vi efter valet måste pröva stödet i riksdagen för en alliansregering. För att se om vi kan få en regering som vill vända utvecklingen. Det är inte säkert att det går, men vi har ett ansvar att försöka.

  Och därför har jag sagt – senast i partiledardebatten – att jag anser att det har funnits skäl att titta på möjligheten att förhandla fram en alliansbudget under denna mandatperiod.

  För oss handlar inte regeringsfrågor om taktik. Det handlar om värderingar. Våra värderingar och våra potentiella samarbetspartners värderingar.

  Filosofen Eric Hoffer har en gång konstaterat att: ”Varje rörelse börjar som en kampanj, blir till en affärsverksamhet och degenererar så småningom till bedrägeri.”

  Dessa ord bär jag med mig när folk undrar varför jag inte kan sätta mig i regering med socialdemokraterna.

  Arbetarrörelsens ursprungliga mål var att resa arbetarna genom att värna rätten för den som gör sin plikt. Man blev sedan till en affärsrörelse som erbjöd allt ifrån bostäder och bensin till billboard-reklam och lotter. Men de senaste tio åren är det korruptions-skandalerna som präglat arbetarrörelsen.

  I en av sina sista intervjuer i Vestmanlands Läns Tidning lättade före partiledaren Håkan Juholt på sitt hjärta. Han beskriver att socialdemokraterna blivit en uppdragsförmedling och säger att han ”träffat så många som tror att socialdemokrati är ett sätt att försörja sig på”. Detta gäller inte alla som är aktiva inom Socialdemokraterna, men rörelsens ledning sätter gång på gång makt före rätt.

  Och kristdemokrater finns inte till för att hjälpa socialdemokrater att behålla sina uppdrag. Vi finns till för att förändra Sverige till det bättre.

  ***

  Då finns det de inom Sverigedemokraterna, som säger: ”samarbeta med oss istället”. Men Sverigedemokraterna är ett parti som markant skiljer sig ifrån oss värderingsmässigt. Och det märks på de praktiska skiljelinjerna.

  Vi har olika syn på EU, på NATO, på jobben och på familjen. Och när man hör hur deras företrädare uttalar sig – då råder det inget tvivel om att vi skiljer oss åt i synen på invandrare.

  Ska man sätta sig ner och förhandla måste det finnas en grundläggande respekt mellan båda parter. Jag vill inte själv och jag kan inte be någon kristdemokrat att sätta sig ner och förhandla med personer som talar och tänker som ledande sverigedemokrater bevisligen gör.

  ***

  Vänner,

  Vi kristdemokrater behövs inom alliansens nu mer än någonsin. Vi behövs för att hålla rågången både mot socialister och mot populister.

  Så att vi kan gå fram och be om väljarnas förtroende för en ny regering med ett starkt kristdemokratisk inflytande. En regering som har den förmåga och de värderingar som krävs för vända utvecklingen i Sverige. En alliansregering!

  ***

  Vänner,

  Vi kristdemokrater genomgår ett förnyelsearbete. När jag bad om förtroendet att leda partiet bad jag också om förtroendet att bedriva just ett sådant.

  Jag ville att vi skulle förnya oss inom de områden där vi är vana vid att ta ansvar. Men också inom de områden där människor har många frågor och förväntar sig att vi ska ha bra svar.

  Därför har vi varit pådrivande i migrationsfrågan och talat om behovet av att stå upp för asylrätten på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

  För har vi inte svar på hur en ansvarsfull migrationspolitik ser ut så har väljarna inte varit intresserade att höra vilka andra förslag vi har.

  Vi har drivit Stefan Löfven framför oss och gjort vad vi kunnat för att vi inte skulle hamna där vi hamnade förra hösten. Då migrationstalen sköt i höjden för att sedan mötas av regeringens 180-graders svängning. Det hade aldrig behövt hända med vår politik.

  Nu betalar familjer som inte kan återförenas priset. Och många samhällssystem kommer gå på knäna i åratal framöver.

  Vi har också talat om polisens behov. För vi har sett var utvecklingen är på väg. För en månad sedan framkom att antalet mord och mordförsök nu är så många att brott som grovt rån, våldtäkt och misshandel prioriteras ner. Även när det finns en misstänkt gärningsman.

  Denna fråga har blivit allt viktigare för väljarna och vi kristdemokrater har svar på vilka reformer som behövs.

  Vi har talat om behovet av integration ifrån dag 1 med både fokus på jobb och värderingar. Om ett NATO-medlemskap för att skydda Östersjön. Och höjd svensk terrorberedskap. För i dessa frågor har Sverige halkat efter.

  Men detta har aldrig inneburit att arbetet med de frågor vi kristdemokrater alltid värnat om avstannat. Och jag är glad att vi kunnat presentera mycket av det förnyelsearbetet i vår budget nu i höst.

  Vi har haft en familjepolitik som främst fokuserat på småbarnsåren. Den har nu breddats så att vår politik nu också underlättar även för de som vill etablera en familj och de familjer som lämnat småbarnsåren bakom sig.

  Vi har fortsatt utveckla förslag som förbättrar för våra äldre. Både kring pensioner och äldreomsorg.

  Och när det kommer till att vara solidarisk med människor – när deras människovärde hotas eller ifrågasätts – då har jag valt att visa det genom handling. Genom att manifestera för Israels rätt att existera, genom att gå i Pride och genom att delta i Mitt kors.

  Men oavsett vilken fråga vi har tagit oss an – så har perspektivet varit det samma. Vi har belyst värderingskrisen, hur den påverkar samhället i stort och inte minst de mest utsatta i vårt samhälle. Ibland gör vi detta genom att tala om så kallade hårda frågor. Men vi gör det alltid för att försvara mjuka värden.

  ***

  Vänner,

  Jag skulle vilja avsluta mitt tal genom att dela med er några ord ifrån den brittiske premiärministern Winston Churchill. Han blev tillfrågad att besöka sin gamla skola och berätta om den viktigaste lärdomen han dragit under sitt liv. Han reste sig upp i talarstolen och sa:

  ”Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Aldrig, aldrig, aldrig – oavsett stort eller smått – ge aldrig upp.”.

  Vi kristdemokrater lever denna lärdom. Vi gav inte upp när de sa att det var dödsdömt att bilda ett nytt parti. Vi gav inte upp när de sa att vi aldrig skulle komma in i riksdagen. Vi gav inte upp när de sa att fastighetsskatten var här för att stanna. Vi gav inte upp när de sa att vi aldrig kommer kunna vara med och regera Sverige.

  Och vi ger inte upp nu. För det här landet behöver åtminstone ett parti som förstår familjens betydelse. Åtminstone ett parti som talar för de äldre. Åtminstone ett parti som förstår djupet i begreppet samhällsgemenskap.

  Och ja, Sverige behöver åtminstone ett parti som är en röst för förändring. Åtminstone ett parti som är ett alternativ till Stefan Löfven. Och vars idéer bärs av insikten om alla människors unika värde.

  ***

  Stort tack för att ni lyssnade!