• Dubbla lönen till sjukvårdspersonal på landsbygden

    Sverige har brist på vårdpersonal på landsbygden vilket leder till stängda vårdplatser, bristande kontinuitet och patientsäkerhetsrisker.
    – Du ska kunna lita på vården. Var du bor i landet ska inte avgöra vilken vård du får, säger Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna idag presenterat flera förslag för att lösa den akuta vårdkrisen på landsbygden.

    Kristdemokraterna satsar 800 miljoner kronor per år för att få fasta läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till landsbygden. Pengarna ska användas till att skapa så goda anställningsvillkor att behovet av hyrpersonal minskar eller upphör. Ett villkor för att erhålla upp till dubbel lön är att läkare och sjuksköterskor förbinder sig att arbeta fast på den orten i minst 24 månader, samt att man arbetar minst halvtid på områden med kompetensbrist.

    Läs mer om förslaget här.