• Det behövs ett parti som står för kristna värderingar

  Vilka värderingar ska prägla vårt land? Det är vad årets val handlar om. Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. Vi vill ha ett land där vi lever sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt modersmål. Det skriver Ebba Busch Thor i Hemmets vän.

  Läs artikeln i Hemmets vän.

  Vilka värderingar vi står för är tydligt redan i vårt partinamn. Vi kämpar oförtröttligt för en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med det som utgångspunkt kämpar vi för allas lika och unika värde – hela livet.

  Det genomsyrar hela vår politik. Det är därför vi värnar att barn ska få en trygg uppväxt. Att människor och familjer ska få frihet att bestämma över sina egna liv, inte ständigt ifrågasättas och angripas utifrån normkritiska perspektiv. Att familjer på flykt ska få återförenas. Att skolan ska stödja alla barn efter vars och ens behov. Att patienter ska få bra vård, oavsett var i landet de bor, och äldre få en omsorg värd namnet. Att religionsfrihet och mänskliga rättigheter även stärks utanför Sveriges gränser.

  Vår utgångspunkt innebär också att vissa värderingar inte är valbara. Till exempel barnäktenskap, hederskultur och månggifte som är grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. Det kan vi inte acceptera i vårt land. Ingen får använda en annan människa som ett medel, förtrycka eller diskriminera. Inte heller i någon religions namn. Börjar vi tumma på det kommer vi att få se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap. Det skulle skapa parallellsamhällen i stället för samhällsgemenskap.

  Vår idémässiga grund präglar inte bara vår politik utan också vårt förhållande till religion och religiösa grupper. Den kristna tron har varit en positiv kraft i Sverige och kristna traditioner är fortfarande starka. Vi ser hur det byggt ett starkt civilt samhälle som är en bärande del i vårt land. Vi ser hur kyrkor runt om i Sverige gör fantastiska insatser i arbetet mot ensamhet bland isolerade äldre, mot hemlöshet och i arbetet för att hjälpa personer som hamnat i missbruk.

  Att vara medveten om vår egen historiska identitet skapar trygga medborgare, och är även en viktig förutsättning för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund. Därför ser vi med oro hur flera partier misstänkliggör eller kanske ser ned på religiös verksamhet.

  Vi har sett flera exempel på detta den senaste tiden. I Göteborg fick Equmeniakyrkans scouter beskedet att de inte fick inleda sina aktiviteter med en enkel bön – då skulle de mista det kommunala stödet. Det är en orimlighet. Migrationsverket kallade i sina utredningar Equmeniakyrkan och Pingströrelsen för ”sekter”, något de backade ifrån sedan Kristdemokraterna ifrågasatt det fördomsfulla och okunniga språkbruket. Socialdemokraterna har gjort förbud mot konfessionella friskolor till en profilfråga, tätt följda av Liberalerna som vill sätta stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan.

  Om denna aversion mot religion och religiösa grupper beror på okunskap eller ren ovilja att sätta sig in i faktiska förhållanden får vi låta vara osagt. Men när allt fler vill sudda ut kopplingen till vår kristna historia, behövs kristdemokratin.

  Snart är det val. Då kan man välja att rösta på Kristdemokraterna. Vi har förmågan att skilja på extremism och vanlig kristen verksamhet. Vi kommer stå upp för scouters möjlighet att få stöd utan att behöva göra avkall på kristen tro. Vi kommer att se till att konfessionella skolor med allvarliga brister läggs ner – och att bra får fortsätta. Vi kommer att kämpa för att det civila samhället, bland annat kyrkor och frivilligorganisationer, ska få fortsatt bra förutsättningar att göra sitt viktiga arbete. Vi kommer att fortsätta lyfta fram den kristna människosynen och värdegrunden som sätter människovärdet i fokus.

  När alliansen bildar regering i höst är det avgörande att ett starkt kristdemokratiskt parti finns med och säkrar att det kristna idéarvet fortsatt får prägla det svenska samhället.