• Den bästa Alla hjärtans dag-gåvan

  En av de bästa Alla hjärtans dag-gåvorna som vi kan ge till våra barn är att se till att barn- och ungdomshälsovården fungerar. I dag är det inte ett enda landsting där barn och föräldrar kan vara trygga med att få hjälp i tid. Jag vill att detta ska bli en valets viktigaste frågor. Att föräldrar som kämpar dag in och dag ut utan stöd ska bli hörda. För att de gäller våra barns framtid och välmående.

  Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit så vanligt att det numera är ett av vår tids största samhällsproblem. Det finns en paradox i att den materiella standarden ökat för de allra flesta samtidigt som unga mår allt sämre.

  Det kan vara förödande för ett barn att gå månad efter månad utan att få hjälp. I SVT:s Aktuellt beskrev nyligen mamman Eva Landin, vars son fått vänta i över fem år på att få hjälp, situationen i hemmet: ”De är hjärtligt välkomna hem till mig, och bo hos oss ett dygn för att se hur det är. De skulle se kaos”. De allra flesta räknar med att välfärden finns där den dagen man är i behov. Situationen inom landets barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är ohållbar och kan inte beskrivas som annat än ett djupt välfärdssvek mot barnen.

  Orsaken till den negativa utvecklingen är inte klarlagd. Därför anser vi att det behövs en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan. Mer kunskap kan bidra till att identifiera riskgrupper och på det sättet kunna rikta särskilda förebyggande insatser till dessa barn och ungdomar.

  Det är helt avgörande att barn och unga som mår dåligt får hjälp snabbt. Kristdemokraterna var därför pådrivande för den förstärkningen av vårdgarantin som alliansregeringen införde för barn och unga med psykisk ohälsa.

  Den skärpta vårdgarantin innebar att ett första besök för bedömning inom BUP skulle erbjudas inom 30 dagar. 2014 klarade 16 landsting detta mål. Att den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att ta bort den prestationsbaserade ersättningen kopplad till vårdgarantin hade en dramatisk negativ effekt på tillgängligheten inom BUP. Under 2017 klarade inget landsting av att nå målet. Den förstärkta vårdgarantin måste återinföras.

  Ofta är det skolan som ser de första signalerna på psykisk ohälsa, men alltför ofta saknas det resurser för att möta barnens behov. I dag får mer än var tredje grundskola, och nästan varannan gymnasieskola, påpekande från Skolinspektionen om brister som rör elevhälsan.

  Vi kristdemokrater vill att elevhälsan ska lyftas bort från skolans ansvar för att skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. Elevhälsans personal ska finnas kvar ute i skolverksamheten men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal för barn. På så sett kan vi se till att vården hålls ihop så att barn och familjer slipper leta efter hjälp. Vi vill dessutom införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga med att de snabbt kan få den hjälp och vård de behöver.

  Vi måste också våga utmana systemet och göra en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Staten bör ta huvudansvaret för sjukhusvården. Människors möjligheter att få tillgång till vård för psykisk ohälsa ska inte hänga på var i landet man bor.

  I dag, på alla hjärtans dag, vill vi rikta kärlek till alla de barn och unga som kämpar med ångest, oro, press och annan typ av psykisk ohälsa. Vi ska göra allt i vår makt för att vända utvecklingen och korta vårdköerna. Det är vårt välfärdslöfte till familjer – att varje barn och förälder ska kunna lita på att välfärden fungerar när man behöver den.

  Ebba Busch Thor
  partiledare (KD)

  Debattartikeln publicerades i UNT och kan läsas här.