• SVERIGE FÖRTJÄNAR BÄTTRE – REFORMER FÖR TRYGGHET I EN SVÅR TID 

  Läs budgeten i sin helhet här.

  Sverige befinner sig i ett bekymmersamt och osäkert läge. Vi ska  hantera den stora påverkan på vårt samhälle som Coronapandemin medfört och  samtidigt  klara av att möta de omfattande samhällsproblem som fanns före pandemin.

  Det handlar framför allt om växande vårdköer, brister inom äldreomsorgen, stigande arbetslöshet som riskerar att bita sig fast och den djupt oroande brottsutvecklingen.

  För att klara av att möta dessa samhällsproblem krävs ledarskap, förmåga att prioritera resurser och  genomföra  reformer. En politik som tar oss genom krisen och angriper centrala samhällsproblem.

  Det har blivit tydligt att januaripartierna inte klarar av den uppgiften. De har fel perspektiv. Istället för att möta samhällsproblemen så blir det viktigaste att få igenom just sina punkter i januariavtalet. Eftersom de saknar en gemensam problembild så lyckas de inte heller enas om vad som krävs för att leda ett land i kris.

  I Kristdemokraternas budgetmotion prioriterar vi att möta och vända samhällsproblemen. Vi  lägger  kraftfulla förslag  och satsningar  för att ta Sverige ur den djupa ekonomiska krisen,  få fram  fler jobb,  möta vårdskuld och korta vårdköer, uthålligt förbättra äldreomsorgen,  bryta brottsutvecklingen  och  stärka  civilsamhället.  Vi vill förbättra för utsatta och underlätta för enskilda och familjer som kämpar för få tillvaron att gå ihop.

  Det finns en enorm kraft i vårt samhälle som manifesterats i solidaritet. Med omsorg och medmänsklighet för vår nästa. Det har synts genom vård- och omsorgspersonal som slitit för att rädda liv och hälsa. Genom företagare och anställda som kämpat för att inte företag ska gå i under. Genom ideella organisationer som trots egna problem fortsatt sträcka ut en hand till utsatta.

  Nu måste också politiken göra sitt. Vi är beredda att ta oss an uppgiften. För Sverige förtjänar bättre.