• Budget för ökad tillit: Vi satsar på barnfamiljer, pensionärer och centrala välfärdsfunktioner

  – Vi ser hur barnfamiljer och pensionärer halkat efter ekonomiskt jämfört med andra och därför föreslår vi nu märkbara förbättringar av deras ekonomi. Vi tar krafttag mot tudelningen på arbetsmarknaden genom skattesänkningar för dem som går från bidrag till arbete. Tilliten till polisens förmåga har minskat och såväl vården som äldrevården står inför utmaningar som vi nu tar ansvar för att hantera.
  Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar sin budgetmotion.

  Läs budgetmotionen i sin helhet.

  – För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb, särskilt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, föreslår vi att unga, nyanlända och de som kommer i arbete efter en lång arbetslöshet eller sjukskrivning ska få dubbelt jobbskatteavdrag. Dessa skattesänkningar kombinerat med kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar, som gör att en ingångslön för en person som lärs upp på arbetsplatsen kan sänkas med 25 procent, tror vi kan leda till många fler jobb, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

  Kristdemokraterna förstärker i sin budgetmotion barnfamiljernas och pensionärernas ekonomi. För barnfamiljerna handlar det framförallt om ett jobbskatteavdrag för alla föräldrar som förvärvsarbetar som uppgår till 500 kronor per månad, höjd barndel i bostadsbidraget och en barnomsorgspeng för föräldrar som vårdar egna barn upp till tre års ålder.

  Pensionärerna får höjt bostadstillägg med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende samt sänkt skatt så att pensionsinkomster upp till 14 000 kronor per månad beskattas på samma vis som arbetsinkomster normalt gör. För äldre som arbetar sänks arbetsgivaravgiften (särskild löneskatt för äldre) med 6,15 procentenheter och dubbelt jobbskatteavdrag införs från 64-års ålder för förvärvsarbetande äldre.

  Inom områdena polis, vård och äldrevård föreslår kristdemokraterna stora kvalitetssatsningar i verksamheten och viktiga tillskott för personalsatsningar. Såväl polisen,sjukhusvården och äldrevården ska på kort sikt få möjlighet att anställa fler medarbetare så att utbildad personal kan lägga mer tid på det man är utbildad för. På längre sikt ska fler poliser anställas och mer vårdutbildad personal.

  – Tilliten till att polisen kommer när de behövs och vården har tillräckligt med tid för vård när man är sjuk har fått en törn. Vi skjuter nu till resurser kombinerat med nödvändiga reformer för att dessa centrala välfärdsfunktioner ska fungera både för dem som arbetar inom dem och för dem som behöver deras hjälp, säger Ebba Busch Thor, partiordförande.

  För mer information:
  Ofelia Namazova
  Pressekreterare för Ebba Busch Thor
  Mobil: 070-327 40 25

  Johanna Jämstorp
  Pressekreterare
  Mobil: 076-527 25 02