• Beslut om ny budget för Sverige

  Den 12 december tog riksdagen beslut om en ny budget för Sverige – en KD-M budget med alliansens reformagenda som bas. Det är en budget för en välfärd och trygghet som människor kan lita på. Vi sänker skatten för pensionärer och löntagare, vi satsar på att korta vårdköerna, öka tillgängligheten på vårdcentralerna och för 10 000 fler polisanställda.

  Vi har lovat att i alla lägen driva våra förslag och att lägga fram den politik som vore bäst för Sverige. Resultatet är att Sverige nu får en ny politisk inriktning genom en budget som bland annat innebär:

  • Kömiljarder för kortare vårdköer
  • Äldreboendemiljard för fler äldreboenden
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Satsningar på den nära vården
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • 10 000 fler polisanställda
  • Förstärkning av LSS
  • Sänkt skatt på arbete
  • Stärkt försvar

  Kristdemokraterna och Moderaternas gemensamma budget för 2019 per utgiftsområde, finns att läsa här.