• Barn som är tysta talar också sanning

  Många barn som utsätts för sexuella övergrepp inser inte alltid vad som händer. Minnena kan dyka upp långt senare i livet. Samhället måste alltid stå på barnens sida oavsett. Det skriver Ebba Busch Thor och David Lega i Expressen.

  Läs artikeln i Expressen.

  Vi måste stå upp för barnen. Barnen är vår framtid och det viktigaste vi har. Vårt samhälle får inte blunda för att barns sårbarhet utnyttjas och att sexuella övergrepp begås. Mer måste göras i kampen för att ge våra barn trygghet.

  Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt en nationell undersökning från 2015 bland gymnasieungdomar har så många som 21 procent utsatts för någon typ av sexuellt övergrepp. Flickor är mer utsatta än pojkar.

  Få av övergreppen kommer till samhällets kännedom – under 10 procent enligt Rädda Barnen. Av olika skäl väljer många barn att inte berätta. Det kan bero på att barnet har en lojalitet mot förövaren. Tystnaden kan också bero på skuldkänslor och felaktig uppfattning att man själv är delvis ansvarig för det som skett. Ofta kan den som begått övergreppet få barnet att vara tyst genom hot och lögner.

   

  Kristdemokraterna avsätter 70 miljoner kronor i vår budget för en utbildningssatsning för att barn och vuxna i miljöer där barn befinner sig ska kunna lära sig mer om integritetsfrågor och vad man kan göra för att förhindra övergrepp. Pengarna ska kunna användas för kortare kurser inom idrottsföreningar, förskola och lågstadiet. Vuxna ska bli bättre på att upptäcka förövare som ofta söker sig till miljöer där många barn är. För de små barnen ska det inte handla om sex men om att lära sig rätten till sin egen kropp och att sätta gränser. Det hjälper till mot en del förövare. Information bör också ingå i förskolelärarnas utbildningar

  Det förebyggande arbetet är lika viktigt där barn är på sin fritid i föreningar och idrottsklubbar. Idrottsledare, och dess styrelser bör få utbildning i barns och ungdomars fysiska integritet. Andra enkla men viktiga policys kan handla om ordning i omklädningsrummet och att vuxna håller sig borta under ombyte. Stopp för ledare som har ett belastningsregister. Säkerställa att föreningen har porrfilter på sina datorer. Säkerställa att alla ledare och styrelsen vet sina skyldigheter att anmäla vid misstanke om övergrepp och att man vet hur en orosanmälan till socialtjänst görs.

  Det här är svåra och obekväma diskussioner att ta men vad är alternativet? Samhället måste alltid stå på barnens sida även om det sker på bekostnad av vuxnas bekvämlighet.

  Kristdemokraterna anser att alla föreningar bör ställa sig bakom det så kallade Idrottsbrevet och förskolor bakom det så kallade Förskolebrevet från organisationen Treskablinoll. Det handlar om enkla men viktiga punkter som skulle öka skyddet för barn och unga.

  Många utredningar läggs ned i brist på bevisning. Det stödet som omgett barnen får inte avslutas över dagen, utan måste successivt trappas ned. Allt annat är grymt mot barn och vuxna som vågat berätta.

  Många barn som utsätts för sexuella övergrepp inser inte när det sker att det är ett brott mot dem. Minnena kan dyka upp långt senare i livet. Övergreppet är ändå lika allvarligt. Därför anser vi att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ska ses över, så att alla brott kan prövas. Ett sådant brott ska kunna utredas så att förövaren får stå till svars och att den drabbade få någon typ av upprättelse.

  När barn far illa så ska samhället finnas där till hundra procent. Kristdemokraterna satsar 250 miljoner kronor för att se till att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kortas ner. Idag klarar många BUP-mottagningar tyvärr inte att ge barn som söker sig tid en utredning inom 30 dagar. Med vår resursförstärkning ska det målet kunna nås.

  Vi kan och behöver göra mer för att stoppa sexuella övergrepp mot barn och ge dem en trygg uppväxt. Låt oss stå på barnens sida.