• Åtgärder för civilsamhället i coronakrisen

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter. De offentliga åtgärder och rekommendationer som vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit en ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. Många äldre vänder sig till ideella samtalslinjer för att bryta ensamheten och få någon att prata med. Ekonomisk och social utsatthet ökar också ofta i kriser i spåren av exempelvis arbetslöshet. Kristdemokraterna menar därför att det behövs ett krispaket för att stötta civilsamhället.

  KD föreslår

  1. Kostnadsstöd för fasta kostnader – en civilsamhällesakut
  2. Stöd vid stora kostnadsökningar
  3. Statlig kreditgaranti för lån
  4. Genomlys övriga krisförslag så att de fungerar för civilsamhället
  5. Frigör projektbaserade bidrag till generella bidrag under 2020
  6. Höjt tak i gåvoskatteavdraget till 100 000 kr

  Läs mer i vårt PM om åtgärder för civilsamhället i coronakrisen (PDF)