• Återta tryggheten genom nolltolerans mot brott

  Man ska kunna lita på Sverige. Oavsett var i landet man bor ska det vara en självklarhet att man kan skaffa sig ett jobb, har tillgång till välfärden och kan känna tryggheten i att polisen finns vid en sida. Så är det inte överallt i Sverige idag. Under torsdagen presenterade Kristdemokraterna vid en presskonferens en plan för hur vi ska nå denna vision.

  Sedan 2014 har andelen personer som uppger att de blivit utsatta för brott det senaste året skjutit i höjden. I den Nationella trygghetsundersökningen, NTU, ökar flera kategorier av brott mot person. Hot ökar med 37 procent, trakasserier med 37,5 procent, bedrägerier med 39 procent, misshandel med 28 procent, sexualbrott med 140 procent och personrån med 100 procent.

  2006 inträffar 8 dödsskjutningar i Sverige. 2017 var den siffran 43. Det är en ökning med 500 procent. Det finns enligt polisen cirka 5 000 kriminella, fördelade på ungefär 200 nätverk. 1998 skedde 280 bilbränder, 2015 var den siffran över 1400. Siffran ökar stadigt i MSB:s rapportering.

  Polisens senaste kartläggning visar att det finns 61 utsatta eller särskilt utsatta områden i Sverige. Det är områden där människor inte kan leva i frihet och trygghet. Där kriminella grupper präglar lokalsamhället, möter polisen med våld och utpressar näringsidkarna och andra lokala aktörer

  Enligt forskare kan så många som 240 000 svenskar leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Rapporter om framväxande parallellsamhällen där egenutnämnda moralpoliser trakasserar andra närboende kommer nu ifrån olika delar av landet.

  I utanförskapsområdena är arbetslösheten ett problem som inte bara drabbar enskilda. De präglar hela närsamhället. Inte sällan går utanförskapet i arv. Barn som varje dag stiger upp och går till skolan får aldrig se sin mamma eller pappa gå till ett arbete.

  Vi vill med våra förslag skap ett samhälle som håller ihop. Där vi inte lever bredvid varandra utan med varandra. Därför menar vi på att det är viktigt att samhället markerar vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Men det handlar också om att visa vilka vägar det finns in i samhället. Att peka på de möjligheter som finns att skapa sig ett gott liv. Man ska kunna lita på Sverige.

  Läs förslaget i sin helhet här.