• Återinför inte fastighetsskatten!

  -Vänsterpartiet visar återigen att de vill återinföra den skadliga fastighetsskatten. Till skillnad från vad de hävdar skulle en sådan skatt drabba låg- och medelinkomsttagare hårt. Driv inte människor från hus och hem, skriver Jakob Forssmed.

  -Andersson och Dadgostar skriver på Aftonbladet debatt (17/11) att slopandet av fastighetsskatten är orättvis då människor som bor i ”slott och herrgårdar” och som har ”guldkranar i badrummet, havsutsikt från verandan och tre salonger i fil” inte betalar skatt därefter. Retoriken saknar förankring i verkligheten.

  Låt mig påminna debattörerna om situationen som rådde innan skatten togs bort på initiativ av Kristdemokraterna.

  Skatten var den mest avskydda skatten i Sverige för att den var godtycklig, gjorde det dyrare att bo för alla och för att den överbeskattade tillväxtregioner. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att kunna bo kvar i sitt egna hem på ålderns höst inte kunde göra det. Den slopades för att ge trygghet, förutsägbarhet och förhindra en skattesmäll enbart orsakad av att grannarna haft en lyckosam försäljning.

  V vill återinföra fastighetsskatten – något som skulle drabba låg- och medelinkomsttagare hårt. 4 av 10 av de husägare med högt taxerade hus som V vill återinföra fastighetsskatten för har en inkomst under 28 800 kr före skatt och 2 av 10 tjänar mindre än 18 000 kr, enligt en rapport från Skattebetalarna.

  Att miljonärer inte betalar skatt för sina lyxvillor stämmer inte, då de får betala en högre reavinstskatt när huset säljs. Detta system gynnar husägare med låg- och medelinkomst, då det är vid säljtillfället man kan få ut värdestegringen i reda pengar och ha råd att betala skatt. Det borde V bry sig om, istället för att åter med skattevapnet driva människor från hus och hem.