Arbetsgrupp för att stärka samhällsgemenskapen

samhällsgemenskap

Kristdemokraterna tillsätter en ny arbetsgrupp som ska se över den bristande samhällsgemenskapen som råder i Sverige. Det svenska integrationsarbetet har hitintills misslyckat, då många parter ofta inte beaktar värderingarnas betydelse i integrationsarbetet.

Gängkriminalitet, antisemitism och parallellsamhällen med klanstrukturer och hederskultur har blivit akuta problem i Sverige. Tio procent av unga svenskar lever med hedersrelaterat våld. Tjugo procent lever under hederskulturnormer. Parallell rättsskipning är ett stort problem och ett hot mot samhällsgemenskapen. Våra gemensamma värderingar riskerar att urholkas, värderingar som är viktiga för en fungerande samhällsgemenskap.

Kristdemokraterna tillsätter nu en arbetsgrupp med uppgift att politiskt definiera problem och hitta lösningar kring hur våra gemensamma svenska värderingar kan stärkas i syfte att bygga samhällsgemenskapen. Det handlar om att kodifiera gemensamma värderingar och skissa på hur den som kommer till Sverige bäst ska kunna förstå de värderingar man förväntas omfamna.

Gruppen ska analysera hur följande ämnen påverkar samhällsgemenskapen:

  • Värderingsfrågor
  • Civilsamhället
  • Främlingskap
  • Polarisering
  • Medborgarskap
  • Kultur
  • Skola

Gruppen kommer att ledas av Elisabet Lann, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Resultatet av gruppens arbete ska presenteras hösten 2025.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024