KD presenterar största tandvårdsreformen sedan 2008

Idag presenterar KD förslag med äldres tandvård och hälsa i fokus.

Många äldre upplever att tand- och munhälsan blir sämre med åldern, vilket ofta hänger ihop med försämrad allmän hälsa eller med viss medicinering. Fram till 70-talet var det dessutom vanligt att laga hål i tänderna med amalgam som nu behöver bytas ut – vilket drabbar dagens äldre generationer. Samtidigt går äldre till tandläkaren i lägre utsträckning än den yngre befolkningen – besöksfrekvensen minskar tydligt med åldern efter 69 år. Inte minst under Coronapandemin har många äldre uteblivit från sina tandvårdsbesök. Detta är ett stort problem, då sämre mun- och tandhälsa ofta innebär försämrad livskvalitet och i värsta fall blir ett hinder för sociala kontakter.

KD presenterar idag flera förslag för att förbättra tandvård och hälsan hos äldre.

Några av förslagen:

  • Stärkt högkostnadsskydd – redan från 1200 kr.
  • Bättre kunskap och rutiner kring munhälsa hos primärvård, kommunal vård och äldreomsorg.
  • Krav på uppföljning av patienter som visar tecken på särskilda behov gällande munhälsa.
  • Bättre samordning kring hemsjukvård – fast läkarkontakt.
  • Mer forskning om äldres hälsa: inrätta ett nationellt forskningsprogram inom äldres hälsa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 juni 2022