• Arbete och företagande

  Varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Ett arbete är därför viktigt för varje människa. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Introduktionsanställningar

  Detta är en helt ny anställningsform där 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent är lära sig jobbet-tid. Personen får då träning och utbildning för att efter max fem år kunna få full lön. Anställningsformen gäller inte jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta lön är över 22000 kronor per månad.

  • Dubbla jobbskatteavdrag

  Skattelättnad för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Detta ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26000 kronor.

  • Jobbskatteavdrag och sänkt löneskatt för äldre

  Detta skulle minska kostnaden för att anställa personer över 65 med en åttondel. Vi vill också sänka åldersgränsen för ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år.

  • Återinför RUT-avdrag

  Återföra takbeloppet för RUT-avdraget till ursprungsnivån på 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet. Dessutom anser vi att avdraget bör utökas till att gälla lättare servicetjänster i hemmet, tvätteritjänster även utanför hemmet samt omsorg om t ex personer med funktionsnedsättningar.

  • Storsatsning på Yrkesvux

  Vi vill skapa över 18 000 nya Yrkesvuxplatser de närmaste fyra åren. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb, utan även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98