• Arbete och företagande

  Fler måste ha ett jobb att gå till. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för hög och för många står utan jobb under lång tid. Därför föreslår vi omfattande reformer, med bland annat ny anställningsform, skattelättnader och fler platser på yrkesvux.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Alliansen vill därför införa Inträdesjobb, en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Anställningsformen kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person..

  • Dubbla jobbskatteavdrag

  Utöka skattelättnaden för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Dessa grupper står ofta längre från arbetsmarknaden och har mindre ekonomiska marginaler. Detta ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26000 kronor. Detta ger ca 1500 kr mer i jobbskatteavdrag.

  • Skattesänkning för äldre

  Att fler väljer att arbeta längre än till 65 års ålder har många positiva effekter. Det gör att ekonomin förbättras, både för den enskilde och för samhället i stort. Därför föreslår vi ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder. Vi tar dessutom bort den särskilda löneskatten för äldre, som gjort det väsentligt dyrare för arbetsgivare att anställa äldre..

  • Förbättra RUT-avdrag

  RUT-avdraget ska utvecklas så att fler jobb med enklare kvalifikationer blir möjliga. Därför vill Alliansen tredubbla taket i RUT till 75 000 kr per person och år, samt vidga RUT till att också omfatta flyttjänster, tvättjänster och trygghetstjänster. Detta stimulerar branschen och skapar nya jobb.

  • Storsatsning på Yrkesvux

  Vi vill utöka antalet yrkesvuxenutbildningar kraftigt kommande år. Kristdemokraterna satsar 300 miljoner kronor mer än regeringen 2018-2020. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb, utan även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal.