• Arbete och företagande

  Varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Ett arbete är därför viktigt för varje människa. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Inträdesjobb

  Tillsammans med övriga Allianspartier vill vi införa den nya anställningsformen Inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen ska uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år och anställningen kan kombineras med nystartsjobb. På så sätt ökar möjligheterna för den som står långt från arbetsmarknaden att gå från bidrag till jobb.

  • Dubbla jobbskatteavdrag

  Skattelättnad för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Detta ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26000 kronor.

  • Jobbskatteavdrag och sänkt löneskatt för äldre

  Detta skulle minska kostnaden för att anställa personer över 65 med en åttondel. Vi vill också sänka åldersgränsen för ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år.

  • Återinför RUT-avdrag

  Återföra takbeloppet för RUT-avdraget till ursprungsnivån på 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet. Dessutom anser vi att avdraget bör utökas till att gälla lättare servicetjänster i hemmet, tvätteritjänster även utanför hemmet samt omsorg om t ex personer med funktionsnedsättningar.

  • Storsatsning på Yrkesvux

  Vi vill skapa över 18 000 nya Yrkesvuxplatser de närmaste fyra åren. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb, utan även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98