• Alliansens vill återinföra kömiljarden

  När den tidigare kömiljarden slopades ökade vårdköerna och patienter hamnade i kläm.
  – Det fanns en del kritik mot kömiljarden. Men istället för att slipa på den, och förbättra den – vilket nu är vårt förslag – så valde man att ta bort kömiljarden helt. Resultatet har varit brutalt och nedslående och patienterna har hamnat i kläm.
  Det säger Ebba Busch Thor till Ekot när Alliansen på tisdagen presenterar gemensamma satsningar på vården.

  Alliansen presenterade även ett förslag på en nationell samordning för långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården, ett ”sjuksköterskelyft”, som innebär betald vidareutbildning och fler karriärvägar samt en generell tillståndsplikt för olika aktörer för att vården ska kvalitetssäkras.

  Lyssna på inslaget i Ekot.

  Läs mer om Alliansens reformagenda.