• Alliansen enig om att stoppa skattehöjningar

    Alliansen har enats om att stoppa regeringens skadliga skattehöjningar, sänkt brytpunkt för statlig inkomstskatt, införandet av en flygskatt och skärpta 3:12-regler för företagare. Alliansen agerar genom ett särskilt yttrande i Finansutskottet. Om regeringen inte drar tillbaka förslagen är Alliansen beredd att rikta misstroende mot ansvariga statsråd.

    Sedan Kristdemokraterna fällde DÖ har vi drivit på för ett gemensamt alliansagerande mot regeringens skadliga politik. I första hand en gemensam alliansbudget där vi också kan gå fram med reformer för att föra Sverige i rätt riktning. Exempelvis handlar det om att stärka vården genom att återinföra kömiljarden, sänka skatten för pensionärer och öka antalet poliser. Men Alliansens besked i dag är ett steg i rätt riktning. Regeringens skattehöjningar är särskilt skadliga för jobb och företagsklimat.

    Läs intervju med Ebba Busch Thor här.