• Alliansen föreslår inträdesjobb för fler arbetstillfällen

  Nyanlända och unga med bristande utbildning står idag långt från arbetsmarknaden. Detta är ett av Sveriges största samhällsproblem.

  – Regeringen sviker de som står allra längst från arbetsmarknaden. I stället för att ta tag i de verkliga problemen på arbetsmarknaden inför regeringen reformer som inte fungerar eller leder till riktiga jobb. Inte minst drabbar detta nyanlända. Många barn kan gå genom hela grundskolan utan att se sina föräldrar gå till jobbet en enda gång. Det vill vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

  Det behövs fler än 100 000 nya jobb till utrikes födda för att sysselsättningen ska vara lika hög för utrikes födda som för inrikes födda. En annan grupp som har det svårt på arbetsmarknaden är ungdomar med bristande utbildning. Alliansen presenterar nu ett gemensamt förslag för en förenklad anställning – inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben är en anställningsform som kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på arbetsmarknaden, gå från bidrag till lön, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Inträdesjobbet gör det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person.

  • Inträdesjobben gäller för nyanlända, under de fem första åren i Sverige, och unga upp till 23 år som saknar fullständig gymnasieutbildning.
  • Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad.
   30 procent av arbetstiden är tänkt till att lära sig arbetet eller utbildning. Arbetsgivaren har ej skyldighet att organisera eller bekosta eventuell utbildning, men kan ingå sådana avtal frivilligt.
  • Anställningen får vara i maximalt tre år. Efter två år övergår den i en tillsvidareanställning. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas ned.
  • För arbetsgivaren innebär inträdesjobben att arbetsgivaravgiften slopas i tre år (de 36 första månaderna som personen har ett jobb) inom ramen för anställningsformen.
   Anställningsformen kan kombineras med nystartsjobb.

  Utestängningen från arbetsmarknaden har ett stort pris, framför allt för de människor som drabbas men också för hela samhället. I allt fler områden runtom i Sverige växer barn upp med föräldrar som inte går till jobbet. Om fler människor får chansen att arbeta istället för att leva på bidrag och ersättningar ökar också utrymmet att satsa på skolan, sjukvården och polisen.

  Läs mer om förslaget här.