• Acko Ankarberg Johansson ny sjukvårdspolitisk frontperson

    Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i. Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.

    Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

    – Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar. Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar. Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt.  Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden. Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.  Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.