• Acko Ankarberg Johansson får ordförandeposten i Socialutskottet

  – Acko Ankarberg Johansson är med sin bakgrund mycket lämpad att leda socialutskottets arbete, säger Kristdemokraternas gruppledare Andreas Carlson. Hon har lång erfarenhet av vård- och äldrefrågor, bland annat som statlig utredare om LOV- Lagen om valfrihetssystem samt som lokalpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Senast kommer hon från en tjänst som partisekreterare för Kristdemokraterna där hon även var talesperson i vårdfrågor.

   

  Utnämningen beslutades i Kristdemokraternas riksdagsgrupp efter att Allianspartierna och Socialdemokraterna gemensamt enats om fördelningen av utskottsplatser.

  Bland övriga beslutade utnämningar kan nämnas Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet, Larry Söder (KD), vice ordförande i civilutskottet och Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson.

  Samtliga Kristdemokratiska ledamöter fördelade per utskott:

  AU: Sofia Damm och Désirée Pethrus

  CU: Larry Söder

  FiU: Jakob Forssmed

  FöU: Mikael Oscarsson

  JuU: Andreas Carlson och Ingemar Kihlström

  KrU: Roland Utbult

  KU: Tuve Skånberg

  MjU: Magnus Oscarsson och Kjell-Arne Ottosson

  NU: Camilla Brodin

  SfU: Hans Eklind och Pia Steensland

  SkU: Hampus Hagman

  SoU: Acko Ankarberg Johansson, Michael Anefur och Pia Steensland

  TU: Magnus Jacobsson

  UbU: Jimmy Loord

  UU: Lars Adaktusson och Robert Halef

  EUN: Désirée Pethrus, Lars Adaktusson, Robert Halef och Kjell-Arne Ottosson

  Som ersättare för Désirée Pethrus under hösten 2018 tjänstgör Christian Carlsson.