Politik A-Ö

  • Ö

    • Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med ett unikt ekosystem. Långsam vattenomsättning gör att kemikalier stannar kvar i stället för att rinna ut i angränsande vatten. Tillförseln av fosfor är ett av Östersjöns största problem, algblomningen anses bero på övergödning av fosfor och kväve. Kristdemokraterna vill därför ytterligare minska övergödningen bland annat genom att införa ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Det behövs även mer radikala insatser för att rädda Östersjöns hälsa. Kristdemokraterna föreslår att syrerikt vatten pumpas ner i stor skala till bottnarna på områden med syrebrist. Kostnaderna för detta kompenseras mer än väl om torskbestånden kunde återhämta sig till nivåerna för 30-50 år sedan.