Politik A-Ö

  • O

    • Offentlig upphandling Upphandling av tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparant sätt. Det är viktigt att alla aktörer har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Stat, landsting och kommuner måste också få förstärkta förutsättningar för att ta etiska, miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingar. Hinder som höga kostnader och kort tidsram för att ta fram anbud måste motverkas.
    • Organiserad brottslighet För att bemöta kriminella gäng som ofta inriktar rekryteringen på barn och ungdomar, behövs en ny politik med ett helhetsperspektiv på barns och ungdomars uppväxtmiljö, såväl som en offensiv kriminalpolitik. Samarbetet mellan polis i olika delar av landet men även över nationsgränser är mycket viktigt.