Politik A-Ö

  • O

    • Offentlig upphandling Upphandling av tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparant sätt. Det är viktigt att alla aktörer har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Stat, landsting och kommuner måste också få förstärkta förutsättningar för att ta etiska, miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingar. Hinder som höga kostnader och kort tidsram för att ta fram anbud måste motverkas.
    • Organiserad brottslighet Den organiserade brottsligheten biter sig fast i Sverige. Det måste stoppas. Fler poliser och större resurser till åklagarna behövs. Det myndighetsgemensamma arbetet där Polis, Skatteverket, Arbetsförmedlingen med flera arbetar tillsammans ska stärkas. Skuggsamhället, där personer lever under falska identiteter måste kontrolleras bättre och ryckas upp med rötterna. Straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet måste vara högt, liksom för den högst upp i näringskedjan hos gängen. Pengar och statussymboler måste beslagtas. Företagande måste uppmuntras och skolorna bli bättre i utsatta områden.