Politik A-Ö

 • G

  • Genmodifierade produkter (GMO) GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Nya växtsorter bör granskas ur miljö- och hälsosynpunkt, innan de odlas och används. Tydliga regler för märkning och spårbarhet av GMO-produkter ska finnas. Det ska vara praktiskt möjligt för odlare att odla utan inblandning av GMO.
  • Graviditetspeng Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten. Ett stort antal av gravida har sådana besvär i graviditetens slutskede att de inte kan arbeta de sista veckorna. Dagens system med sjukskrivning, graviditetspenning (tidigare havandeskapspeng) och förtida uttag av föräldrapenning blir orättvist och är dessutom administrativt kostsamt. Utformningen bör likna tillfällig föräldrapenning. Dagarna ska inte kunna sparas.
  • Grundskola Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren är ovärderlig och vi vill därför stärka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.
  • Gruvor Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.
  • Gymnasieskola Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.
  • Gårdsförsäljning Vi vill tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker inom ramen för alkoholmonopolet. För att det ska bli verklighet behöver en politisk lösning åstadkommas som innebär att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts inom ramen för ett bevarat alkoholmonopol.
  • Gängkriminalitet Kriminella gäng bidrar till den våg av grov brottslighet som präglas Sverige med skjutningar, handgranater, narkotikaförsäljning och attacker mot poliser. De sätter framför allt skräck i de särskilt utsatta områdena. Det behövs fler poliser för att skapa ordning, och hårdare straff för den som ingår i kriminella gäng. Vi vill förbjuda samröre med organiserad kriminalitet, skärpa straffen för narkotikaförsäljning, införa hårdare straff för den som attackerar exempelvis sjukhus eller socialkontor. Dessutom behöver straffrabatterna ses över. Mängdrabatt, ungdomsrabatt och allmänna strafflindrande principer gör att kriminella får alldeles för låga straff. Det behövs också förebyggande åtgärder i skolan, satsningar på familjen och jobb för unga. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. Det behövs mer stöd till personer som vill hoppa av kriminella gäng.