Politik A-Ö

  • C

    • Cancercenter Väntetiderna till vården varierar kraftigt beroende på bostadsort. För att säkra en mer jämlik vård och korta väntetiden införde Kristdemokraterna en nationell cancerstrategi och regional cancercentrum (RCC) under Alliansregeringen. Nu har regeringen valt att avbryta finansieringen av RCC efter 2018, vilket Kristdemokraterna menar är ett allvarligt misstag. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med nivåstrukturering och det samlade strategiska arbetet inom RCC.
    • Civilkurage Kristdemokraterna vill införa en civilkuragelag. Det ska vara straffbart att passivt se på när en medmänniska befinner i nöd. Det handlar inte om att man ska vara skyldig att till exempel ge sig in i ett slagsmål och utsätta sig för fara - men kanske ta upp telefonen och ringa polisen, allt efter egen förmåga.
    • Civilsamhället Samhället är så mycket mer än det offentliga, alltså stat, landsting och kommuner. För oss är civilsamhället en av samhällets grundbultar - familjen, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.