• Låt oss ställa om till sommartid – för alltid

  Hur kan vi år efter år upprätthålla en förordning – som drabbar småbarnsfamiljer, orsakar hälsoproblem för äldre och krånglar till livet för de flesta trots att den saknar större vinster?

  För det gör vi faktiskt med proceduren med att två gånger per år ändra tiden genom att ställa om klockan mellan sommartid och vintertid.

  Vi är nog många som kan vittna om hur grånaden runt ögonen på småbarnsföräldrar förgråats ytterligare en smula veckan efter en tidsomställning. Då när barnets rutiner – och rutiner är ALLT – ruckats och sömnbekymren förvärrats i upp till en vecka. Varför ska vi tillfoga redan kämpande föräldrar ytterligare sömnbekymmer genom en påbjuden klockvridning?

  Och varför upprätthåller vi något som vi vet kan påverka hälsan negativt för äldre och sköra personer? Till exempel ökar antalet hjärtinfarkter som en direkt effekt av tidsomställningen.

  Därutöver finns alla onödiga missar (med dess konsekvenser): ett viktigt möte, en date, starten på ett arbetspass, en gudstjänst eller en träning.

  Att ställa om till sommartid infördes i flera länder 1916, under första världskriget, i syfte att spara på energi (olja) genom att nyttja mer av ljuset. I Sverige blev protesterna dock starka från framför allt jordbrukare och försöket avbröts för att återkomma igen först 1980. Många länder har numera vinter- och sommartid, men Island har alltid sommartid och Finland vill nu avskaffa denna tidsomställning.

  Frågans psykologi är lite märklig: På något sätt tycks vi ha accepterat den säsongsmässiga proceduren som vore den huggen i sten.

  Vi har kanske hållit med de enskilda riksdagsledamöter som lyft frågan, men samtidigt fnissat lite: kan vi inte ägna oss åt riktiga problem?

  Men är det rimligt att vi, för att det finns betydligt större och viktigare problem att ta itu med, avstår från att med ett enkelt grepp göra livet lite lättare att leva? För så skulle det bli, särskilt för våra äldre och barnfamiljer. Jag och Kristdemokraterna tycker inte det. Därför bör vi avskaffa proceduren med tidsomställning.

  Håller ni med? Bra. Då återstår bara frågan om vilken tid vi ska välja som – vintertid (normaltid) eller sommartid?

  Nog känns sommartiden mest lockande. Längre eftermiddagar och kvällar som främjar mer av utevistelse och rörelse – inte minst för våra barn. Och vi slipper den dunkla känslan när vi upplevs skynda på förmörkandet genom att med klockvridning göra dagarna kortare.

  Minskad ljustillgång kan dessutom öka antalet depressioner i samhället, vilket ytterligare talar för konstant sommartid. För även om eftermiddagens förkortning kompenseras att det blir ljust en timma tidigare på morgonen innebär vintertiden ofta att det är mörkt både vid jobbfärd och hemfärd.

  Jag skulle säga att den största förlusten med att avskaffa sommar- och vintertid och införa enhetlig tid är att Jonas Hallberg i P1-programmet ”Spanarna” inte längre bereds samma tillfälle att redogöra för minnesregeln om att på våren ”ställa fram trädgårdsmöblerna” och på hösten ställa tillbaka desamma. Å andra sidan tenderar nämnde Hallbergs spaningar att dra åt det historiska hållet, så kanske kan traditionen bevaras genom att han berättar om hur det var förr.

  Sedan 1996 har vi ensat tidsomställningarna inom EU (vilket på en gemensam marknad förstås kan vara klokt). Nästa vecka röstar Europaparlamentet om man ska uppmana EU-kommissionen att agera för att ändra på detta. Finland driver på i EU för en ändring.

  Jag menar att det är dags för Sveriges regering att göra gemensam sak med våra grannar i öst för att förmå EU-systemet att slopa omställningen mellan vinter- och sommartid och införa sommartid – från nu till tidens yttersta gräns!

  Jakob Forssmed
  Vice partiordförande 

  Debattartikeln pubicerades i Expressen och kan läsas här.