• Valberedningens förslag till Kristdemokraternas Partistyrelse 2017-2019

  Valberedningens förslag till Kristdemokraternas Partistyrelse 2017-2019

  Kristdemokraternas valberedning under ledning av ordföranden Chatrine Pålsson Ahlgren har avslutat sitt arbete och föreslår nedan 17 ordinarie ledamöter och sju ersättare till partistyrelse 2017-2019. Förslaget ska behandlas på partiets ordinarie riksting 20-22 oktober.

  Presidium

  Partiordförande: Ebba Busch Thor

  1:e vice ordf: Jakob Forssmed

  2:e vice ordf: Emma Henriksson

  Övriga ordinarie ledamöter:

  Lars Adaktusson

  Ella Bohlin

  Andreas Carlson

  Sofia Damm

  Annika Eclund

  Bengt Germundsson

  David Lega

  Aron Modig

  Liza Maria Norlin

  Mikael Oscarsson

  Monica Selin

  Anders Sellström

  Sara Skyttedal

  Caroline Szyber

  Ersättare:

  Lars Thunberg

  Erik Slottner

  Gudrun Brunegård

  Behcet Barsom

  Conny Brännberg

  Per Landgren

  Lili André

  Namnen i kursiv stil är nya i funktion eller helt nya i PS

  För mer information:

  Mia Widell

  Kommunikationschef

  076-527 25 01

  Chatrine Pålsson Ahlgren

  Valberedningens ordförande

  070-671 04 01