• Vården i fokus i partiledardebatt

  Det är skillnad när en kristdemokrat ansvarar för vården och när en socialdemokrat gör det. Vi införde kömiljarden som förkortade köerna. Ni tog bort den. Vad händer då? Jo, köerna ökar. Andreas Carlson lyfter situationen i sjukvården i onsdagens partiledardebatt.

  Det talade ordet gäller.

  Herr/fru talman

  ”Personalbrist på sjukhusen värre i sommar” skrev SvD häromdagen.

  SVT basunerade ut rubriken ”Föd inte i Kalmar”. Verksamhetschefen på kvinnokliniken i det rödgröna skyltfönstret Kalmar uppmanar sommarboende att åka hem och föda.

  Och ingen lär väl ha glömt ABF-kursen i bilförlossning som det skrevs om i samband med nedläggningen av BB i Sollefteå i vintras.

  Bakom rubrikerna finns människor som får längre väntetider eller går miste om vård.

  Herr/fru talman,

  Regeringen har aktivt valt att ta bort en välfungerande reform – Alliansens kömiljard. Vid en jämförelse med 11 liknande länder kommer Sverige på nionde plats både när det gäller väntetider till specialister och till operation. Dessutom tvingas varannan patient vänta över tre timmar på akuten och längst får – enligt socialstyrelsen – de som är över 80 år vänta. Det är skillnad när en kristdemokrat ansvarar för vården och när en socialdemokrat gör det. Vi införde kömiljarden som förkortade köerna. Ni tog bort den. Vad händer då? Jo, köerna ökar.

  Inte konstigt att svenska folket tycker att sjukvård och äldre är några av de viktigaste frågorna. Människor vill helt enkelt att de som är i behov av vård ska få den bästa tänkbara och att äldre ska få bra och värdig omsorg.

  Det handlar om omtanke och engagemang för medmänniskor, men också om oron över att anhöriga eller de själva inte ska få plats på äldreboendet när den tiden kommer.

  Herr talman,

  När vården brottas med stora rekryteringssvårigheter är det i förlängningen patienterna som drabbas.

  Så här års är det som allra svårast att rekrytera personal, framförallt specialistsköterskor, barnmorskor och även undersköterskor och specialistläkare.

  SKL – Sveriges kommuner och landsting tillfrågade tidigare i år landstingen och regionerna hur bemanningssituationen i vården förhåller sig sommaren 2017 jämfört med sommaren 2016. I alla landsting utom ett svarar man att det är lika illa som förra året, eller ännu sämre. Det här bådar inte gott inför sommarledigheten.

  Herr/fru talman

  Att sjukvården inte kan möta behovet under sommaren är illa. Dessvärre ser det illa ut även under resten av året. Låt oss bara titta på vårdgarantin. Antalet människor som väntat mer än 90 dagar på specialistvård och operation är betydligt fler nu än 2015. Mellan 7 och 8 procent färre får hjälp inom vårdgarantin.

  Siffrorna i statistiken är människor. Människor med diagnoser, människor vars smärta och symptom behöver lindras och botas.

  Herr/fru talman

  Det ser olika ut i olika landsting. Men trenden är tydlig. Det krävs en grundlig förändring av vårdsverige, för patienternas skull, för ökad likvärdighet och för kortare vårdköer.

  Landstingen fick ansvaret för vården på 1800-talet. Den organisationen sitter än men är knappast utformad efter dagens behov och dagens avancerade sjukvård.

  Det är dags att förstatliga sjukhusvården.

  Herr talman,

  Äldre förtjänar vår respekt i vården. Vi kristdemokrater avsätter tre miljarder för förbättrad primärvård och vi inför en äldreboendegaranti så att den som fyllt 85 år själv ska bestämma när det är dags att flytta till äldreboende.

  *

  Äldre förtjänar vår respekt på arbetsmarknaden. De har kunskaper och erfarenheter som vi yngre inte har. Alla som kan och orkar ska få jobba så länge de vill. Vi kristdemokrater tar bort den särskilda löneskatten för äldre och inför dubbelt jobbskatteavdrag för alla som fyllt 64. Det ska löna sig att jobba även som senior.

  Herr/fru talman

  Äldre förtjänar vår respekt. Varje pensionär ska få en dräglig pension. Alliansregeringen sänkte skatten för pensionärer hela fem gånger mellan 2006 och 2014. KD har hela tiden haft som mål att skattegapet mellan löntagare och pensionärer ska bort. Nu tar vi kristdemokrater bort hela den så kallade pensionärsskatten. Enligt PRO är vi det parti som tar det största steget. Ja, vi tar hela steget.

  Och för de sämst ställda pensionärerna vill vi höja bostadstillägget. Det här är en angelägen ekonomisk fråga. Men det är framför allt en värdighets- och rättvisefråga för våra äldre och för hela samhället.

  Herr/fru talman,

  För. Inget säger så mycket om ett land som hur man behandlar sina äldre.