• 7,5 miljarder till välfärden under 2020

  Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. Den extra ändringsbudgeten går utöver de ytterligare tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med 7,5 miljarder kronor under 2020.

  Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23/1.

  Totalt resurstillskott för välfärden under 2020:

  Anslagsökningar (miljoner kronor)

  Ökade generella statsbidrag till välfärden i extra ändringsbudget

  2 486

  Tidigare aviserade tillskott

  5 000

  SUMMA

  7 486

  De ytterligare förstärkningar som görs av välfärden i den extra ändringsbudgeten finansieras enligt nedan.

  Budgetförstärkningar (miljoner kronor)

  Friåret återinförs ej

  216

  Ingångsavdraget genomförs ej

  1 670

  Omfördelning medel för lärarassistenter

  500

  Omfördelning medel Innovationsrådet

  100

  SUMMA

  2 486