• Alliansen presenterar förslag för jobb och integration

    Alliansen presenterade under måndagen flera förslag för att underlätta jobb och integration. Några av reformerna är obligatorisk språkförskola för nyanlända barn, inträdesjobb för unga och nyanlända och  möjligheten att söka arbete redan under asylprocessen
    – Dels handlar det om att snabba upp processen för att få ett samordningsnummer men också att vi i större utsträckning behöver tydliggöra vad som gäller: ”Hej, välkommen till Sverige. Du söker nu asyl och under tiden kan du vara med och bidra och försöka stå på egna ben”, säger Ebba Busch Thor till DN.

    Läs om förslagen i DN.

    Läs mer om Alliansens förslag.

    Läs mer om Alliansens reformagenda.