• Skolarbete

  Här hittar du som elev bra information om vad vi kristdemokrater tycker är viktigt. Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Under rubriken vår politik kan du läsa mer om vår politik. Under Vår politik A-Ö hittar du mer kortfattade svar.

  Våra viktigaste frågor:

  • Barn och familj
   Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Vi måste underlätta för föräldrar att ta hand om sina barn. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden. Många politiker vill bestämma om hur föräldrarna ska fördela sin föräldrapenning, hur länge de ska vara hemma med sina barn – vi tycker att föräldrarnas själva få bestämma om sin tillvaro.
  • Jobb och äldres ekonomi
   Det bästa sättet att lyfta en människa, och hela samhället, är att hon får jobba. Politiker kan inte tvinga fram jobb, jobben skapas av företagare. Vi tycker att alla människor ska få chans att arbeta, den som står långt ifrån arbetsmarknaden måste få chansen att komma in, och den som vill jobba efter pensionen ska inte tvingas sluta. Vi vill också sänka skatten för pensionärer så att det blir samma skatt för alla.
  • Vård och omsorg
   Alla har rätt till bra vård, var man än bor i Sverige. Idag finns stora skillnader i kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård. Detta vill vi ändra genom att staten ska ta ansvar för sjukhusvården. Samma höga mål ska gälla för den som är gammal. Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska få bra vård och omsorg, och de ska själva kunna välja när de vill sluta arbeta och när de ska få flytta in på ett äldreboende.
  • Trygghet
   Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.